Home Up

Tehnologii

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare]

 

        

 

LISTA PROFESORILOR CARE PREDAU DISCIPLINE TEHNICE

in anul scolar 2015-2016

 

 

 

Nr. crt.

Nume profesor

Specializările obţinute conform diplomei de licenţă

Discipline tehnice predate

1

BAGU  ANISOARA

Chimie si Tehnologia produselor alimentare

DTS – industrie alimentara

2

LEONTE  LUMINITA

Ingineria produselor alimentare

PIP -– industrie alimentara

3

BANCU  ILEANA

Planificare si cibernetica economica

DTS - economic

4

OLARU  MARIA

Finante, Banci

DTS - economic

5

ANTEMIR  MIHAELA

Contabilitate si informatica de gestiune

DTS - economic

6

HAGIANU  ANA

Medic veterinar

DTS - veterinar

7

SPINU  ADRIANA

Electromecanica

DTS - electric

8

DRAGOMIR  IOAN

Inginer transporturi

DTS - mecanica

9

NICOLAE  ARON

Maistru mecanica agricola/ Tehnician tehnolog mecanic

PIP - mecanica

10

RUSEN MIHAELA

Informatician

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

11

STROE CORNEL

Matematica- Informatica

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

12 PANAIT DANIELA TIC Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

 

  

Responsabil comisie metodica “Tehnologii”

Prof. Spinu Adriana

 

 

 

RAPORTUL ACTIVITATII DESFASURATE DE MEMBRII COMISIEI METODICE TEHNOLOGII

IN  SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2014-2015

 

   In primul semestru al anului scolar 2014-2015, membrii comisiei Tehnologii  si-au desfasurat activitatea conform programului stabilit de comun acord la inceputul anului scolar, cu precizarea ca unele termene au fost modificate din cauze obiective.

   Intalnirile de lucru ale membrilor comisiei au avut loc astfel :

         - pe data de 22.09.2014, pentru

1.       Analiza activitatii desfasurate in anul scolar trecut de membrii comisiei metodice “Tehnologii”

2.       Avizarea programelor pentru Curriculum in dezvoltare locala (CDL)

3.       Elaborarea graficului de practica pentru sem I al anului scolar 2014-2015

            -  pe data de 09.10.2014, pentru

1.       Discutarea Planului managerial pentru anul şcolar 2014-2015;

2.       Planificarea activităţilor metodice pe sem. I;

3.       Analiza rezultatelor  testărilor iniţiale şi stabilirea măsurilor de remediere;

           - pe data de , 24.11.2014, pentru

1.       Informare privind noutatile legislative aplicabile in anul scolar 2014-2015

           - pe data de ,  11.12.2014, pentru

  1. Utilizare TIC in procesul instructiv educativ – referat , prezentat de d-na prof. Rusen Mihaela

2.       Aprobarea temelor de proiect pentru examenul de certificare a competentelor profesionale - nivel 3 si 4 in sesiunile anului scolar 2014-2015, precum si a profesorilor  indrumatori de proiecte.

        - pe data de  22.01.2015, pentru

  1. Exemple de bune practici -dezbatere, condusa de d-nele prof. Olaru Maria  , Bancu Ileana, Dinu Rodica

2.       Discutarea graficului de practica pentru sem II.

 

 

In plus fata de activitatile  metodice prezentate mai sus, membrii comisiei Tehnologii s-au implicat  si in desfasurarea unor activitati extracurriculare

 

       I.  „Ziua orezului – editia a VIIIa” – desfasurata la Slobozia, pe 25.09.2014, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, la care elevii scolii au participat la o expozitie de masini agricole, la o conferinta privind cultura orezului si la realizarea unui panou expozitional. Tinand seama de entuziasmul elevilor si de achizitiile lor cognitive, d-na prof Dinu Rodica a apreciat activitatile de acest tip ca fiind reale oportunitati de dobandire de cunostinte, de imbunatatire a modului de relationare si de dezvoltare personala a elevilor.

       II.   „Ziua Editurii CECCAR” - 23 octombrie 2014 -din cadrul editiei Salonului Anual de Carte care a avut loc la Centrul Cultural Unesco Ionel Perlea Slobozia, la care au fost prezentate noutati editoriale in domeniul Economiei si Contabilitatii, un plan de afaceri, precum si noua legistatie. Si in acest caz elevii - insotiti  prof. Olaru Maria - au socializat, au schimbat impresii, au invatat nonformal.

       III. Activitatea elevilor da la profilul Servicii in cadrul firmelor de exercitiu F.E. Lumea dulce S.R.L. , F.E. Parfumul florilor S.R.L.,  F.E. Bio Garden S.R.L  coordonata de prof Bancu Ileana, activitate care a pregatit participarea la targurile :

- Antreprenor Fest – Ilfov” – 28.11.2014 – Branesti

- Targul national al firmelor de exercitiu Kretzulescu – traditie si contemporaneitate” – 11-12 dec 2014 - Bucuresti

 - Targul national al firmelor de exercitiu  „Rivulus Dominarum Tineret” Ed a VIII-a  – 5-6 dec 2014-      Baia Mare

Alte activitati extracurriculare coordonate de prof Bancu Ileana

-  INVINGATOR PRIN ARTA  ed. a V-a  din 25 -26 octombrie 2014 Asociatia Cultural Stiintifica ,, Vasile Pogor ” Iasi

Premii  obtinute la :

I.                    INVINGATOR PRIN ARTA  ed. a V-a  din 25 -26 octombrie 2014 Asociatia Cultural Stiintifica          ,, Vasile Pogor ” Iasi

Bancu Ileana - Premiul I pentru coordonarea elevilor si lucrarile prezentate in concurs

Premiul I - Comsa Monica Liliana

-          Florea Nicoleta Valentina

-          Negrea Lavinia Gabriela

Premiul al II-lea – Badea Daniela Georgiana

-          Dumitrache Mariana Gabriela

-          Petcu Ionela Viorica

II.                  Targul firmelor de exercitiu  Antreprenor Fest – Ilfov” – 28.11.2014 – Branesti

FIRMA DE EXERCITIU ,,LUMEA DULCE SRL  "  MENTIUNE 

FIRMA DE EXERCITIU ,,BIO GARDEN  SRL  " MENTIUNE –MATERIALE PROMOTIONALE

FIRMA DE EXERCITIU ,,PARFUMUL FLORILOR SRL  " PREMIUL II – SPOT PUBLICITAR

 

III.                Targul regional al firmelor de exercitiu  Kretzulescu – traditie si contemporaneitate” –             11-12 decembrie 2014 – Bucuresti

 FIRMA DE EXERCITIU ,,PARFUMUL FLORILOR SRL  " DIPLOMA DE PARTICIPARE

FIRMA DE EXERCITIU ,,BIO GARDEN  SRL  " DIPLOMA DE PARTICIPARE 

FIRMA DE EXERCITIU ,,LUMEA DULCE SRL  " DIPLOMA DE PARTICIPARE

 

IV.   Targul firmelor de exercitiu „Rivulus Dominarum Tineret” – 5-6 decembrie 2014-Baia Mare

FIRMA DE EXERCITIU ,,BIO GARDEN  SRL  "

-DIPLOMA DE PARTICIPARE

-PREMIUL SPECIAL – PREZENTARE PPT

- MENTIUNEA I – CATALOG PROFESIONAL

FIRMA DE EXERCITIU ,,PARFUMUL FLORILOR SRL  "

-DIPLOMA DE PARTICIPARE

-MENTIUNEA II- PREZENTARE PPT

-MENTIUNEA II – CATALOG PROFESIONAL

FIRMA DE EXERCITIU ,,LUMEA DULCE SRL  "

-DIPLOMA DE PARTICIPARE

-PREMIUL SPECIAL – CATALOG PROFESIONAL

-PREMIUL SPECIAL- PREZENTARE PPT

 

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 09-Feb-2016 13:13