Home Up

Consiliere si orientare

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare]

 

        

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINȚILOR

AN ȘCOLAR  2014- 2015

 

 

 

Comisia Metodica a Dirigintilor si-a desfasurat activitatea in conformitate cu planul managerial elaborat la inceputul anului scolar , dar si tinand cont de cerintele si necesitatile educative ivite ulterior. Principalele activitati derulate:

·         Constituirea Comisiei Metodice a Dirigintilor

·         Elaborarea planificarilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare

·         Organizarea de sedinte cu parintii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale sedintelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe

·         Atragerea Comisiei Dirigintilor si implicit a elevilor in activitati si programe scolare si extrascolare de socializare, interrelationare, culturalizare

Alte activitati desfasurate:

·         Studierea prevederilor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de diriginte

·         Studierea programelor de consiliere si orientare in vigoare pentru invatamantul liceal de catre toti dirigintii

·         Stabilirea de catre diriginti a intervalelor orare, in afara orelor de curs, pentru elevi si parinti in vederea desfasurarii activitatilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si de consiliere pentru parinti

Puncte forte :

-          dirigintii sunt familiarizati cu activitatile educative si temele de interes educativ ce trebuie abordate in cadrul orelor de dirigentie si in cadrul intalnirilor de consiliere cu parintii;

-          dirigintii au gasit pentru clasa lor, cea mai optima varianta orara de desfasurare la parametri calitativi inalti ora de dirigentie.

Puncte slabe:

- multi elevi navetisti frecventeaza mai rar orele de consiliere

·         Intocmirea planificarilor orelor de consiliere , dirigentie, activitati extrascolare, activitati educative cu parintii

Puncte forte:

-          dirigintii s-au implicat lunar in activitati extrascolare cu clasa pe care o manageriaza

-          majoritatea dirigintilor au pastrat o comunicare buna si periodica cu parintii elevilor pe care ii coordoneaza

Puncte slabe:

-          nu toti dirigintii au respectat termenele stabilite in planul managerial, pentru intocmirea planificarilor

-          mare parte din orele de dirigentie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situatiei scolare si mai putin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificarilor;

-          numarul mic al dirigintilor care realizeaza activitati extrascolare atractive pentru elevi

·         Intocmirea calendarului sedintelor cu parintii pe clase si desfasurarea acestora , conform graficului

·         Intocmirea calendarului activitatilor metodice la nivelul comisiei si desfasurarea activitatilor metodice

Puncte forte:

-          sustinerea de activitati demonstrative semestrial

-          propunerea unor referate cu teme de actualitate

Puncte slabe:

- preponderenta scazuta a activitatilor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite

·         Activitati de manageriere a situatiei disciplinare a clasei

·         Activitati de consiliere si orientare a elevilor.

 

 

Responsabil Comisia Metodica a Dirigintilor,

Busuioc Elena

 

Return to top

Modificat: 09-Feb-2016 13:13